Του δειλινού αγάπη

Ετούτο μου το πόνημα
αφιέρωμα το κάνω
σ΄όσους δεν πορπατούν σκυφτοί
κι έχουν το βλέμμα πάνω.

Μιχάλης Κώπερας

ποιητική συλλογή σε ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο