Η Βιέννη των Ελλήνων 18ος-19ος αι.

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τα αρχεία της Ελληνικής Ορθοδόξου κοινότητας της Αγίας Τριάδος Βιέννης. Η μεγάλη έξοδος των πληθυσμών, η οποία παρατηρείται προ και αμέσως μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, δημιούργησε το κατάλληλο έδαφος και τις απαραίτητες προϋποθέσεις του πρώϊμου νεοελληνικού μεταναστευτικού κινήματος στην Δύση. Εξέχοντες Έλληνες λόγιοι, έγιναν φορείς της ελληνικής παιδείας και των παραδόσεων, εκαλλιέργησαν και ανέπτυξαν τις κλασσικές σπουδές και την ελληνική γλώσσα και προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες προκειμένου να επιτύχουν την αφύπνιση των Ελλήνων και του διακαούς πόθου τους για την ελευθερία.

… είναι ένα ευχαριστήριο αφιέρωμα ευγνωμοσύνης προς την πόλη της Βιέννης, η οποία ωφέλησε αλλά και ωφελήθηκε, προσφέροντας άσυλο στην νεοελληνική αναγέννηση της διασποράς…

Κωνσταντίνος Β. Τερψίδης, εκπαιδευτικός
Θεσσαλονικεύς εκ Φερτεκίου Καππαδοκίας