Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Ξυνός

Αφιερωματικός  τόμος που φέρει την υπογραφή του Αρχιμανδρίτη Χερουβείμ Γ. Αποστόλου και τιμώμενο πρόσωπο τον καταξιωμένο θρησκευτικό λειτουργό  Χρυσόστομο Ξυνό.