Αγγελική Χρ. Καραβίτη – Φερεκύδου

Η Αγγελική ΧΡ.  Καραβίτη γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 24/11/1946.
Φοίτησε στο 26ο Δημ. Σχ. Θεσ/κης και στην Πρότυπο Ακαδημία Ρόδου. Είναι απόφοιτος του Β΄ Γυμνασίου Θηλέων Αθηνών (Μαρασλή). Πτυχιούχος κλασσικής Φιλολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων. Πτυχιούχος Ιστορικού και Αρχαιολογικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθηγήτρια του Β΄ Τοσιτσείου-Αρσακείου (εξαταξίου) Γυμνασίου και μετέπειτα Λυκείου από το έτος 1971. Από το έτος 1992-2000 διετέλεσε υποδιευθύντρια των Α΄ και Β΄ Τοσιτσείων-Αρσακείων Λυκείων Εκάλης. Μετεκπαιδεύτηκε ένα έτος στα Σεμινάρια Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύ­σεως Αθηνών (ΣΕΛΜΕ) και συγχρόνως παρακολούθησε σεμινάρια σχετικά με την Μέση Εκπαίδευση και την διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών.
Με ετήσιο σεμινάριο βοηθητικών κλάδων της Ιστορίας στο κέντρο Βυζαντινών ερευνών και στην Εταιρεία έρευνας των σχέσεων του Νέου Ελληνισμού με την Δύση. Με ετήσιο σεμινάριο Λατινικής παλαιογραφίας και βυζαντινής Διπλωματικής και Επιγραφικής. Μέλος των συγγραφικών ομάδων σύνταξης βοηθητικών σημειώσεων για τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, που χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την έναρξη και προώθηση σχεδίου ενισχυτικών μαθημάτων, που πραγματοποιήθηκε στα Αρσάκεια σχολεία.
Μέλος της συγγραφικής ομάδος, της έκδοσης της Οικουμενικής Ομοσπονίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) «Εις την Πόλιν… Το Βυζάντιο στον χώρο και στον χρόνο», της οποίας είχε και την επιμέλεια. Εθελόντρια (κατόπιν επιλογής) των Ολυμπιακών αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.  Συμμετείχε εθελοντικά στο πρόγραμμα του Λυκείου των Ελληνίδων «Μαθήματα Ελληνικών για ξένους». Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων. Μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων. Μέλος της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Δημοσίευσε πλήθος άρθρων ιστορικού και παιδαγωγικού περιεχομένου σε διάφορα έντυπα (Επιστημονικό περιοδικό ΡΥΣΜΟΣ, Ιατρολογοτεχνική Στέγη, Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών/Σωματείο Απελαθέντων, ΤΑ ΝΕΑ Μελιγαλαίων, περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ, περιοδικό ΥΓΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ κ.α.