Πρωτοπρεσβύτερος Ακίνδυνος Γ. Δαρδανός

Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος  Ἀκίνδυνος Γ. Δαρδανός γεννήθηκε στήν Ὕδρα τό 1966 ὅπου καί μεγάλωσε. Εἶναι ἔγγαμος καί πολύτεκνος κληρικός, νυμφευμένος μέ τήν Πρεσβυτέρα Παναγιώτα Γ. Πετροπετσιώτη. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1987 ἀπεφοίτησε τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν μέ βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» καί τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1992 ἔλαβε τό πτυχίο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τοῦ τμήματος Θεολογίας μέ βαθμόν «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».
Τήν 9ην Ἰουνίου τοῦ 1991 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τήν 20ήν Ἀπριλίου τοῦ 1996 Πρεσβύτερος εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὕδρας κυροῦ ΙΕΡΟΘΕΟΥ.  Τήν 15ην Αὐγούστου τοῦ 2001 εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὕδρας κ. Ἐφραίμ προχειρίσθηκε Πρωτοπρεσβύτερος. Τόν Ἰούνιο τοῦ 2005 διορίστηκε Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

Συμμετεῖχε σέ συνέδρια καί ἡμερίδες  ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, καί διοργανώνει ἀπό τό 2001 τίς  ἐτήσιες  ἑορταστικές ἐκδηλώσεις  «ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ». Ἐπιμελήθηκε τίς Ἐκδόσεις τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ὕδρας καθώς καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς δραστηριότητας ἐξεδόθησαν τά παρακάτω βιβλία.
«Οἱ Εἰκόνες τοῦ Μοναστηριοῦ» (Φάκελος), Ὕδρα 2006 • «Βιβλιαράκι cd μέ Βυζαντινούς ὕμνους ἀπό τήν ᾈσματική Ἀκολουθία τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου» (μουσική σύνθεση Δημήτρης Γαλάνης), Ὕδρα 2007 • «Τό Μοναστήρι καί τό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο Ὕδρας», Ὕδρα 2009 • «Τό Μετοχιακό ζήτημα», Ὕδρα 2010 • «Κανίσκιον», Ὕδρα 2011 • «Μουσικά Μελουργήματα» (ἀπόδοση ὕμνων  Ἄγγελος Χ. Διαμαντόπουλος), Ὕδρα 2012 • «Ἰχνογράφημα φωτεινῆς πορείας, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ ΚΥΡΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ», Ὕδρα 2013 • «Ἱστορικά καί ἄρρητα τῆς διηγήσεως μερικῶν θαυμάτων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Φανερωμένης τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ Νήσῳ Ὕδρᾳ», Ὕδρα 2014 • « Ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους στήν Ὕδρα», Ὕδρα 2015 • «Ὁ Ἅγιος Πορφύριος μιλάει γιά τήν Παναγία», Ὕδρα 2016 • «Θεομητορικόν», Ὕδρα 2017 • «Τό Λειτούργημα τῆς πνευματικῆς πατρότητος», Ὕδρα 2018 • «ᾨδήν ἄσωμεν τῇ Θεομήτορι», Ὕδρα 2018 • «Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς. Λόγοι εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ», Ὕδρα 2019 • «Ἁγνή Παρθένε Δέσποινα. Λόγοι Ἁγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως. Περί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου», Ὕδρα 2020 • Ἐπανέκδοση ᾈσματικῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, Ὕδρα 2021 • «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά Νικητήρια, Παναγία ἡ Φανερωμένη τῶν Ναυμάχων», Ὕδρα 2021.

Ἐπίσης ἔχει γράψει πολλά ἄρθρα στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο καί διακονεῖ ἀπό τό 1996 ὡς ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ὕδρας μέ πολυσχιδή δράση.