Βασίλειος Δαφνοπατίδης (1940-2021)

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου σπούδασε αρχιτέκτονας-μηχανικός στο Πολυτεχνείο Γιλδίζ. Από το 1986 ασχολείται με την διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας. Δίδαξε κατά σειρά στην Πολεμική Αεροπορία, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε στελέχη διαφόρων υπουργείων. Επίσης συμμετείχε σε επιτροπές αξιολόγησης γλωσσικής επάρκειας του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Έχει εκδόσει συγγράμματα για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας και τουρκοελληνικό λεξικό. Από το 2011 τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της καραμανλίδικης γραμματείας.