Παναγιώτης Β. Δημακάκος (1940-2021)

Οµότιµος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµίου Αθηνών  και τ. Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Αρεταίειου Νοσοκοµείου στό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σπούδασε ιατρική στα πανεπιστήµια Χαϊδελβέργης, Κιέλου και Βερολίνου ως υπότροφος της Γερµανικής Κυβερνήσεως και παράλληλα τρία χρόνια Φιλοσοφία. Έλαβε τό δίπλωµα της ιατρικής απ’ το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου και  Διδακτορικά από τα Πανεπιστήµια του Βερολίνου και της Ζυρίχης. Ειδικεύθηκε στη Γενική και Αγγειακή Χειρουργική στην Ελβετία, στα καντονιακά νοσοκοµεία του Winterthur και του Πανεπιστηµίου της Ζυρίχης.

Συνέβαλε ουσιαστικά στην εγκαθίδρυση της Αγγειοχειρουργικής ειδικότητας στην Ελλάδα, οργάνωσε το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής µε διεθνή συµµετοχή 450 συνέδρων µε τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ. Έχει εκτελέσει πρωτοποριακές επεµβάσεις στην Αγγειοχειρουργική διεθνώς αναγνωρισµένες, έχει δηµοσιεύσει 12 τόµους πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων, καθώς και συγγράψει ή ανακοινώσει πλέον των 600 εργασιών µε δηµοσιεύσεις στη Γερµανική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική, Πολωνική και Ελληνική γλώσσα. Έχει εκπροσωπήσει την ελληνική χειρουργική σε πολλές χώρες του εξωτερικού, συµµετείχε σε 197 ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Υπήρξε µέλος 28 ελληνικών και διεθνών επιστηµονικών εταιρειών και µέλος συντακτικής επιτροπής 13 ελληνικών και διεθνών ιατρικών περιοδικών. Για την επιστηµονική του συµβολή του απενεµήθησαν ποικίλες διακρίσεις, πλακέτες, βραβεία, µετάλλια και διπλώµατα, από περισσότερους εθνικούς και διεθνείς επιστηµονικούς φορείς, πανεπιστήµια και επιστηµονικές εταιρείες. Σήµερα είναι Διευθυντής στην Αγγειοϊατρική Αθηνών και χειρουργεί στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. Είναι παντρεµένος µε την Κατερίνα Δελλαπόρτα, απέκτησαν επτά παιδιά, πέντε των οποίων ακολούθησαν την ιατρική.