Ακολουθία μετά Παρακλητικού Κανόνος της Αγίας ενδόξου Παρθενομάρτυρος Κλαυδίας της εν Αγκύρα

Ακολουθία μετά Παρακλητικού Κανόνος

Υπό Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια

ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ

Ὑπό Θεοτέκνης Μοναχῆς Ἁγιοστεφανιτίσσης

Ἡ καλλιμάρτυς τοῦ Χριστοῦ Κλαυδία μαρτύρησε περί τό 303 μ.Χ. στήν Ἄγκυρα τῆς Γαλατίας μαζί μέ ἄλλες ἕξι παρθένες ἀφιερωμένες παιδιόθεν στόν Χριστό.

Πρὸς τιμὴν τῆς χριστομάρτυρος Κλαυδίας ὁ δοκιμότατος Ὑμνογράφος Χαράλαμπος Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογρά-

φος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ἐποίησε μὲ πολλὴ εὐλάβεια ἐμμελέστατη ἱερὰ Ἀκολουθία καὶ Παρακλητικὸ Κανόνα, ἡ δὲ ἀδελφή μας Θεοτέκνη συνέθεσε τοὺς Χαιρετιστηρίους Οἴκους τῆς Ἁγίας.

Συγγραφέας

Σελίδες: 64
Διασταση: 17 X 24 εκ.
ISBN: 978- 960-86366-2-0