Αλήθεια, Ξέρεις ποιός είσαι;

 … Ο παρών τόμος περιέχει μελετήματα που δεν αφορούν μόνο στο κοσμικό φρόνημα των σημερινών νεοελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά προχωρούν βαθύτερα, με σκοπό να φωτισθούν αρκετά σκοτεινά σημεία του χαρακτήρος του αγωνιζόμενου πιστού, ώστε να πορευθεί στην αλήθεια, στο φως και στη σωτηρία.