Βἰος και Πολιτεία του οσίου Γέροντος ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

Η θαυμαστή ζωή του γέροντος Πορφυρίου 

από απομαγνητοφωνημένες διηγήσεις του ιδίου.

….   Ὁ Γέροντας Πορφύριος, πιστεύοντας στὴν παντοδυναμία καὶ στὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, κατόρθωσε, μὲ τὴ μεγάλη ἀγάπη του στὸν Χριστὸ καὶ τὴν ταπείνωσή του, νὰ ὑπερνικήσει ὅλα τὰ ἐμπόδια καὶ τοὺς κινδύνους τῆς πολύβουης Ἀθήνας γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή. Ὅπως ἄλλοτε ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, συνεδύασε τὴν ἥσυχη πράξη καὶ τὴν ἔμπρακτη ἡσυχία. Ἔτσι ἔδειξε ὅτι, ὁ μοναχικὸς βίος χαρακτηρίζεται περισσότερο ἀπὸ τὴν εὐστάθεια τῆς συμπεριφορᾶς, παρὰ ἀπὸ τὴ σωματικὴ ἀπομόνωση. Ἡ ἀκλόνητη προσήλωση στὴν ἀγά­πη τοῦ Χριστοῦ, προστατεύει τὸν ἱερομόναχο ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ κόσμου, καὶ τὸν ἐνισχύει στὸν ἀγῶνα του πρὸς τὴν κορυφὴ τῶν ἀρετῶν, τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀγάπη.

*****

Μιὰ φορά, ὅταν ἤμουν δεκαέξι χρονῶν στὸ Ἅγιον Ὄρος, εἶδα ἕνα ὄνειρο. Πὼς βρισκόμουνα στὸν Παράδεισο καὶ μοῦ λέει ὁ Θεός:

– Ἔ, εἶσαι εὐχαριστημένος;

Τοῦ κάνω ἔτσι:   Ὄχι!

– Ἄ! Μοῦ λέει. Τότε;

Τοῦ λέω: Ἔτσι, ἐμένα μόνο; Πρέπει νά τούς βάλεις ὅλους.

Γέρων Πορφύριος

Συγγραφέας

Σελίδες: 704
Διασταση: 17 X 24 εκ.
ISBN: 978-960-6890-09-3