Πολεμικά Χριστούγεννα του ’40 στην Υδρα

Αναφέρεται εις την Ιστορίαν και τας θρησκευτικάς παραδόσεις της Ύδρας. Καταγίνεται με δύο μεγάλα θέματα, το Ιστορικόν ’40 και τα Χριστούγεννα συνδέοντας τα με την σημερινήν κατάστασιν της οικονομικής κρίσεως, ενός άλλου οικονομικού πολέμου, και της εκκοσμικεύσεως του θρησκευτικού φρονήματος του λαού μας και τις αλλοιώσεις των ελληνορθοδόξων παραδόσεων μας με ξένα και αλλότρια στοιχεία.
Συγγραφέας

Θεμιστοκλή Ραφαλιά
Σελίδες: 144
Διασταση: 14 Χ 21 εκ.
ISBN: 978-960-99871-1-0