Σιναϊτικα Μετόχια σε Κρήτη και Κύπρο

Είναι γνωστό ότι οι πνευματικές σχέσεις της  Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου  Όρους Σινά, επωνομαζομένης και Αγίας Αικατερίνης, με τα μεγάλα νησιά της Κρήτης και της Κύπρου είναι βαθειές και μακραίωνες. Κατά την περίοδο μάλιστα της οθωμανικής κυριαρχίας υπήρξαν ιδιαίτερα επωφελείς και δια τις δύο πλευρές. Τότε η παρουσία του «Αχτιναμέ» (Προνομίου προστασίας του ίδιου του Μωάμεθ προς την Ιερά Μονή Σινά) ελειτούργησε αποτελεσματικα ως ασπίδα δια τους χριστιανούς, προσφεύγοντες στα Σιναϊτικα Μετόχια των Νησιών αυτών, καθώς συνέβαινε και στα άλλα Σιναϊτικα Μετόχια, τα διάσπαρτα στον αχανή χώρο της επί πεντακόσια έτη Οθωμανικής Αυτοκρατορίας…

 …. Ο παρών τόμος, η έκδοσις του οποίου κατέστη εφικτή μετά από πολλές προσπάθειες και κόπους επιφανών επιστημόνων και με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος Interreg III – Ελλάδος Κύπρου, αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια, ώστε να αρχίσει η συστηματική έρευνα των στοιχείων που διεμόρφωσαν τις σχέσεις του Σινά με την Κρήτη και την Κύπρο, μέσω της μελέτης κινητών ή ακινήτων μνημείων και ικανού αρχειακού υλικού…
(από τον πρόλογο του  σεβασμιωτάτου  Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ)

Συγγραφέας

Σελίδες: 324
Διασταση: 17 Χ 24 εκ.
ISBN: 978-960-85739-9-4