ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Το 2008 κυκλοφόρησε με σεμνότητα και χωρίς διαφημίσεις, από τον καθηγητή Αριστείδη Πανώτη, ο πρώτος τόμος του «Συνοδικού της εν Ελλάδι Εκκλησίας». Ο τόμος αυτός μέσα σε 42 κεφάλαια διακοσμημένα με σπάνια εικονογράφηση και σχέδια παραθέτει γεγονότα από τον α’  αιώνα μέχρι το 1850. Τώρα εκυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος, ο οποίος περιέχει την ταραγμένη περίοδο από το 1850 μέχρι το 1923.

Κρίσεις περί του πρώτου τόμου

α) Εκ της ιεράς μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου  Όρους:

«Πρόκειται δι’ εκκλησιαστικήν Ιστορίαν, γεγραμμένην με τρόπον γλαφυρόν, κατανοητόν, επαγωγικόν και διδακτικόν και για τους μη είδικούς. Ασφαλώς εις τούτο συνετέλεσε και η εκπαιδευτική Σας εμπειρία. Αναδεικνύεται η διαχρονική ανάγκη του πολιτεύεσθαι κατά τους Ιερούς Κανόνας, δια τε την εκκλησιαστικήν και την ειρήνην των κατά τόπους Εκκλησιών. Μνημονεύονται αι, άκρως διδακτικαί δι’ ημάς σήμερον, αδυναμίαι και αστοχίαι εκκλησιαστικών και πολιτικών παραγόντων, αι οποίαι συνετέλεσαν εις την αποδυνάμωσιν του συνοδικού θεσμού της Εκκλησία. Επικρίνονται ευστόχως αι τάσεις της «δυτικής οφρύος» να μεταβληθή το συνοδικόν σύστημα εις παπικόν πρωτείον εξουσίας. Κατ’ εξαίρετον τρόπον διευκρινίζεται η μετάβασις του αρχαίου ελληνικού κόσμου εις την κατά Χριστόν εύσέβεια. Η αξία του έργου Σας είναι αδιαμφισβήτητη. Ο άγιος Θεός θα πληρώση τον κόπον Σας».

Ο καθηγούμενος Γεώργιος και η συνοδεία.

β) Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτιος:

«Σας συγχαίρω θερμά για την μέριμνά Σας να παρουσιασθή η αλήθεια σε θέμα που τόσο ταλαιπώρησε τις συνειδήσεις μας».

γ) Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος:

«Διαπιστώνω ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ευλογήθηκε από τους Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων και από αγίους Πατριάρχες, γι’ αυτό και δεν έχουν ευλογία όταν το αμφισβητούν και το πολεμούν. Το γεγονός είναι ότι δεν μπορεί κανείς να μιλά για τα θέματα αυτά, αγοώντας τις γνώσεις σας και την προσωπική σας πείρα».

δ) Ο Ελασσώνος Βασίλειος:

« Εθαύμασα πρώτα τον κόπο Σας, πληροφορήθηκα σπουδαία και απαραίτητα στοιχεία, κατανόησα πολλές καταστάσεις. Ωφελήθηκα τα μέγιστα από το πλήθος των πληροφοριών και γεγονότων που καταγράφονται με σαφήνεια. Σας συγχαίρω θερμότατα δια το μεγάλο έργο που εχαρίσατε εις την Εκκλησίαν, την οποίαν με άδολη αγάπη υπηρετείτε και τιμάτε τόσα πολλά έτη. Εύχομαι με τον οξύ κάλαμον και τας πολυτίμους γνώσεις Σας, να μας διδάσκετε και να μας στηρίζετε να διακονούμε την αλήθεια».

ε) Η εβδομαδιαία εφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 20 Φεβρουαρίου 2009 γράφει:
«Ο πολυσέλιδος και εξαίρετος αυτός τόμος είναι αληθινός θησαυρός στο θέμα της εν Ελλάδι Εκκλησίας. Αντιλαμβάνεται κανείς την έκταση των ερευνών και των ειδικών ιστορικών μελετών του συγγραφέα, ώστε να φέρει εις πέρας ένα τόσο τεράσρτιο και εξειδικευμένο συγγραφικό έργο. Θερμά τον συγχαίρουμε».

Συγγραφέας

Σελίδες: 632
Διασταση: 17 X 24 εκ.
ISBN: 978-960-931440-4