Ο Άγιος της διπλής αγάπης -Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμω

Τιμή : 15,00€

….. Ο νέος Άγιος της εκκλησίας μας, ιδρυτής και προστάτης της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου αντίκρισε για πρώτη φορά το φως του κόσμου στο αγιασμένο νησί της Πάτμου. Η ζωή του ήταν ένας ύμνος ατελείωτης αγάπης που θα συνεχίζεται στους ατελεύτητους αιώνες της Βασιλείας των Ουρανών.  Δειγματικά και σε απλή γλώσσα παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της εξαγιασμένης ψυχής του γιατί ένα μόνο μικρό μέρος των εσωτερικών του βιωμάτων έγινε αντιληπτό εφόσον φρόντιζε επιμελώς να τα αποκρύβει.
Ευχόμαστε η αγία βιοτή του να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και οι μεσιτείες του προς τον Κύριο να συνοδεύουν όλους τους αναγνώστες….
Από τον πρόλογο του βιβλίου

15,00