Στη σκιά του ήλιου -Το Ανήλιο της Πίνδου

Η ιστορική διαδρομή, οι ρίζες και η βλάχικη κοινωνία.
Μορφές, οι δράσεις και η προσφορά τους.
Η κληρονομιά και οι παραδόσεις.