Ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος και το προεπαναστατικό κίνημα του 1611

Ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος υπήρξε ένας επαναστάτης ο οποίος έμεινε πιστός σε ένα όραμα μέχρι το τέλος: το όραμα της Ελευθερίας και της απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό, ένας αδικημένος ήρωας, καθώς ήταν ο πρωτεργάτης και εμπνευστής όχι μίας, αλλά δύο προσπαθειών απελευθέρωσης των Ελλήνων κατά των Οθωμανών. (Γεώργιος Ράδος, αντιδήμαρχος Ζίτσας)

Ομιλία Γεωργίου Δ. Καψάλη, καθηγητή, πρώην Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.