ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Πεντηκοσταρίου

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ!!!

ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ, με συμπληρωμένα τα ελλίποντα εκ του κλασσικού δοξασταρίου, ιδιόμελα και δοξαστικά.

Η έκδοση περιλαμβάνει όλα τα δοξαστικά του Εσπερινού, των αποστίχων και των αίνων των μεγάλων εορτών  του Πεντηκοσταρίου, του Πέτρου Λαμπαδαρίου, ενώ έχουν συμπληρωθεί και τα ιδιόμελα και δοξαστικά που προβλέπουν τα λειτουργικά βιβλία.

Μια νέα έκδοση με μέλη κατανυκτικά όπως αυτά του Πέτρου «που φέρνουν στην ψυχή κατάνυξη, ταπεινότητα, προσευχή, θείο έρωτα» όπως αναφέρει στον πρόλογό του, ο π. Θεόδουλος, μοναχός της Ιεράς Μονής Αιμυαλών Γορτυνίας, ο οποίος επιμελήθηκε το έργο.