Ναός Επικούριου Απόλλωνα Βασσών

Μελέτη Επέμβασης στις μακρές πλευρές και αναστήλωσης λίθων στο βόρειο επιστύλιο του ναού του επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες.