Φιλόθεος γραφίδα 2

Το δεύτερο χειρόγραφον τετράδιον επιστολών του οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου, ηγουμένου Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου. Οι 136 επιστολές των ετών 1937-1943 με αρίθμηση 137-312.