Φιλόθεος γραφίδα 4

Το τέταρτον χειρόγραφον τετράδιον επιστολών του οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου, ηγουμένου Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου.
53 επιστολές των ετών 1947-1951