Μάρτυρες, Άγιοι, Ασκηταί και λείψανα αυτών

“ … Η τιμή των αγίων και των ιερών λειψάνων είναι συγχρόνως και η έμπρακτη αναγνώριση τής πιο πολύτιμης σωτηριολογικής διδαχής τής ορθόδοξης λατρευτικής ζωής, ότι δηλαδή η υπέρβαση του θανάτου και τής φθοράς δεν είναι μόνο ένα εσχατολογικό γεγονός, αλλά λαμβάνει χώρα και μέσα στην εκκλησιαστική λα­τρευτική καθημερινότητα. Τα θεία χάριτι στίλβοντα άγια λείψανα τιμώνται επειδή δεν είναι νεκρά κειμήλια ή απλά ενθύμια, αλλά αποτελούν μαρτυρία αθανασίας, δηλώνουν με διάφορους τρόπους τη ζώσα παρουσία των αγίων που μεσιτεύουν, σώζουν εν Χριστώ, σκορπίζουν παραμυθία και δύναμη, γίνονται ασπίδα προστασίας σε όσους κλίνουν ευλαβικά το γόνυ εμπρός τους. Αναδύουν μύρο θείας ευωδίας και σε πολλά απὀ αυτά έχει θαυματουργικώς δια­κοπεί η φυσική φθορά…”

Από τον Πρόλογο του Βιβλίου