Από το Σημειωματάριο ενός Υποτακτικού

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ…

Ο Γέροντας Πορφύριος κατά την διάρκεια της μακράς ζωής του περιστοιχίστηκε από πολλούς  ανθρώπους που ήθελαν να ωφεληθούν από την πνευματική γνώση και πείρα του. Μερικο από αυτούς κρατούσαν σημειώσεις για διάφορα γεγονότα που έζησαν κοντά του και για συμβουλές που άκουσαν από το στόμα του ή ακόμα και για διάφορες ιστορίες που άκουσαν από άλλους επισκέπτες του Γέροντα.

Ένας από αυτούς έβαλε σε μία σειρά τις διάφορες σημειώσεις του και έτσι απαρτίστηκε αυτό το βιβλίο. Οι σημειώσεις αυτές δεν έχουν τον χαρακτήρα της συστηματικής εκθέσεως της τοποθετήσεως του Αγίου απέναντι σε διάφορα θέματα. Περισσότερο μοιάζουν με απρογραμμάτιστες καταγραφές διαφόρων γεγονότων της ζωής του Αγίου ή λόγων που ελέχθησαν απ’ αυτόν σε διάφορες περιστάσεις. Αποκαλύπτουν την αυθόρμητη στάση του σε διάφορα περιστατικά της ζωής και έχουν τη δροσιά του φρέσκου και αδούλευτου λόγου. Μερικά είναι σκέψεις του υποτακτικού εξ αφορμής λόγων του Αγίου. Όλα μαζί μάς δείχνουν την εικόνα ενός απλού ανθρώπου που μπορεί με μεγάλη ταπείνωση και αγάπη και πλήρη ανιδιοτέλεια να ζεί εν κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα και τα δώρα Του.

Από την μελέτη του σχηματίσαμε την γνώμη ότι περιέχει πολλά ωφέλιμα στοιχεία. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να το εκδώσουμε με την ευχή και την ελπίδα να ωφελήσει τους αναγνώστες του. Από τις υπόλοιπες σημειώσεις ελπίζουμε να απαρτιστεί ένα δεύτερο τεύχος, που επίσης θα έχει πολύ ἐνδιαφέρον.

Μήλεσι, Ιούλιος 2016

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

 

Συγγραφέας

Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον
Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
Σελίδες: 288
Διασταση: 14Χ 20εκ.
ISBN: 978-960-6890-83-3