Ράνια Ξανθοπούλου

Η Ράνια Ξανθοπούλου, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, τελείωσε το Ζάππειο Παρθεναγωγείο, παντρεύτηκε πολύ νέα και έζησε στο Τσανάκκαλε 7 χρόνια. Με τον ερχομό της οικογένειάς της
στην Αθήνα, εργάστηκε 15 χρόνια στην εμπορική επιχείρηση του συζύγου της και άλλα 20 χρόνια σε εταιρεία αντιπροσωπειών, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Γνωρίζει 4 ξένες γλώσσες και τώρα ασχολείται με τα εγγόνια της και με τον υπολογιστή της.