Στέφανος Χειλαδάκης

Ο Στέφανος Χειλαδάκης είναι απόφοιτος Μαγειρικής Τέχνης, της Τ.Ε.Σ.Τ.Ε. Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, μέσω κρατικής υποτροφίας, στον τομέα του TRAITEUR. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει συμπληρωματικές σπουδές εξειδίκευσης στους τομείς της καραμέλας και της διακόσμησης, στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Έχει πτυχίο Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ και Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Φοιτά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και είναι μέλος Επιστημονικού Προσωπικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Είναι ο συγγραφέας του πρώτου επίσημου διδακτικού βιβλίου  Μαγειρικής Τέχνης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικών σημειώσεων στα μαθήματα «εγκαταστάσεις-εξοπλισμός κουζίνας», εισαγωγή στη μελέτη και ανάπτυξη της χρήσης του κρέατος» και «λογιστικά πακέτα-διαχείριση αποθήκης». Έχει εργαστεί ως προϊστάμενος τμημάτων σε κουζίνες. Κατά τα 17 τελευταία έτη ασκεί το λειτούργημα του εκπαιδευτικού Μαγειρικής Τέχνης στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα ΕΠΑΣ Αναβύσσου, Ι.Ε.Κ. Αθηνών, αλλά και σε άλλα ιδιωτικά και δημόσια Ι.Ε.Κ. Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων εκπαιδευτικών επιτροπών, μεταξύ των ­οποίων για τη σύνταξη εργαστηριακών οδηγών και προγραμμάτων εκπαίδευσης.