Δοξαστάριον Ιεράς Μονής Παναγίας Έβρου

…. Το παρόν Δοξαστάριο, μελοποιήθηκε κατόπιν επιθυμίας της οσιολογιωτάτης Καθηγουμένης Μακρίνας μοναχής και των μοναζουσών αδελφών της Ιεράς Μονής Παναγίας του Έβρου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του εξαίρετου και άρτια συγκροτημένου χορού της Ιεράς Μονής. Περιεχει Δοξαστικά εορτών – επισήμων και μη – του ενιαυτού. …. Εκτείνεται σε περισσότερες από 595 πυκνογραφημένες σελίδες είναι πόνημα του άρχοντος μαϊστορος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, θεράποντος επί πολλές δεκαετίες της καθ’ ημάς παραδοσιακής μουσικής (εκκλησιαστικής κατά βάσιν, αλλά και δημώδους), και της ευρύτερης…
Εμμανουήλ Στ. ΓιαννόπουλοςΕπικ. Καθηγητής τμήματος Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης