Καραμανλίδικη Βιβλιογραφία (1718 -1929)

Το ερευνητικό αυτό έργο ξεκίνησε το 2011 και είχε ως σκοπό τη βιβλιογραφία σχεδόν όλων των ειδών των καραμανλίδικων βιβλίων που είχαν εκδοθεί κατά την περίοδο του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα. Η προσπάθειά αυτή του συγγραφέα ήταν να εντοπίσει πόσα βιβλία (ευαγγέλια, ψαλμοί, προσκυνητάρια, λογοτεχνικά, κανονισμοί, αλφαβητάρια, λεξικά, επιστημονικά, μουσικά, ιστορικά, φιλοσοφικά, ημερολόγια και επιστολές) βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο και στα ελληνικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ταξίδεψε σε πολλά μέρη της Ελλάδας και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα σε βιβλιοθήκες, συλλόγους και προσωπικές συλλογές.

… Το πρώτο έργο το οποίο είναι καταγεγραμμένο στην καραμανλίδικη γλώσσα χρονολογείται από το 1718 με τίτλο «Απάνθισμα της Χριστιανικής πίστεως – Κιουλζάρι Ιμάνι Μεσιχί» και είναι δίγλωσσο από την μία πλευρά γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και από την άλλη στην τουρκική με ελληνικούς χαρακτήρες, από τον Μητροπολίτη Άρτης και Ναυπάκτου κ.κ. Νεόφυτον Μαυρομάττη εκ Πάρου ο οποίος αποφάσισε να γράψει το συγκεκριμένο βιβλίο βλέποντας την συρρίκνωση της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού στη Μικρά Ασία.