Βίος και παρακλητικός κανών εις τον άγιον νέον οσιομάρτυρα Αγαθάγγελον τον Εσφιγμενίτην

Βίος και παρακλητικός κανών εις τον άγιον νέον οσιομάρτυρα Αγαθάγγελον τον Εσφιγμενίτην, μαρτυρήσαντα εν Σμύρνη τη ΙΘ (19) του μηνός Απριλίου έτους 1819, ημέρα Σαββάτω του Θωμά, ώρα πέμπτη της ημέρας, ετών 19