Βίος και παρακλητικός κανών εις τον άγιον νεομάρτυρα Μιχαήλ τον Πακνανάν τον Αθηναίον

Βίος και παρακλητικός κανών εις τον άγιον νεομάρτυρα Μιχαήλ τον Πακνανάν τον Αθηναίον
“Εποιήθη εν Αγίω Όρει του Άθωνος υπό Αθανασίου ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου, Υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, φιλαγίω αιτήσει του κ. Ελευθερίου Χαμπεσή”.