Βίος και παρακλητικός κανών εις τον όσιον ΣΑΜΨΩΝ τον ξενοδόχον

Βίος και παρακλητικός κανών εις τον όσιον ΣΑΜΨΩΝ τον ξενοδόχον.
“Εποιήθη εν Αγίω Όρει του Άθωνος υπό Αθανασίου ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου, Υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, φιλαγίω αιτήσει του κ. Ελευθερίου Χαμπεσή”.