Μοναστήρια και Ασκητήρια της Γορτυνίας

Μια καλαίσθητη έκδοση της εξαιρετικής εργασίας του Αρχιμανδρίτη π. Ιακώβου Κανάκη, που με πνευματικό κόπο και μεγάλη έρευνα εμπλούτισε και συμπλήρωσε και την οποία επιμελήθηκε και εξέδωσε η Παγγορτυνιακή Ένωση.

… Κάθε τόπος έχει την ιστορία του, τα ήθη και τα έθιμα του, τα βιώματα, τα τραύματα, τα θαύματα του, όπως θα έλεγε ὁ ποιητής. Και κάθε γωνιά αυτής της γης αξίζει τον σεβασμό μας, όπως και κάθε άνθρωπος.  Με την σκέψη αυτή η Παγγορτυνιακή Ένωση προχώρησε στην έκδοση ενός βιβλίου που αφορά στα Μοναστήρια της Γορτυνίας, για να γνωρίσουμε όλοι μας την ιστορία τους.

  • Πότε χτίσθηκαν τα Μοναστήρια αυτά,
  • ποιοί τα ίδρυσαν και έζησαν σε αυτά,
  • Πώς βοήθησαν στους αγώνες της Πατρίδας μας,
  • Ποιά ἡ προσφορά τους και ποιά η σημαντική παρουσία και λειτουργία τους σήμερα;