Καλυμνιακά Χρονικά – Τόμος ΚΓ΄

Άλλος ένας τόμος των Καλυμνιακών Χρονικών, ο εικοστός τρίτος, γεννήθηκε με τη δύση του επετειακού έτους 2021! Είναι ο τόμος που θα μείνει στην ιστορία ως ο τόμος της πανδημίας, δεδομένου ότι… σπαργανώθηκε κατά τους πληκτικούς από κάθε άποψη μήνες του κορωνοϊού! Ο τόμος περιέχει ποικίλα πολιτισμικά θέματα του νησιού της Καλύμνου.