Λοιμικόν Ευχολόγιον μετά Παρακλητικών Κανόνων

Ένα βιβλίο που περιέχει όλες τις ευχές και τους Παρακλητικούς Κανόνες για τις λοιμώδεις ασθένειες. Απαραίτητο για τους ιερείς αλλά και για κάθε πιστό.
Επιμέλεια : Ιωάννου Λαζαρίδη, Θεολόγου