Λάθη και Αμαρτίες Αγίων!

Μέσα στις 256 σελίδες του, το βιβλίο αναφέρει περιπτώσεις Αγίων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης καθώς και  Αγίων από τα Συναξάρια της Εκκλησίας μας, που διέπραξαν σοβαρά ή καθημερινά αμαρτήματα κι όμως, οδηγήθηκαν μέσω της προσωπικής τους μετάνοιας στην Βασιλεία των Ουρανών.