3 ΛΕΞΙΚΑ νομικών, τραπεζικών, οικονομικών, εμπορικών και διοικητικών όρων

Τιμή : 12,00€

Τρία λεξικά στην τιμή του ενός!

Πλουτίστε την βιβλιοθήκη σας με τα τρία αυτά πολύτιμα εφόδια!

1- Πεντάγλωσσο λεξικό τραπεζικών, εμπορικών και Οικονομικών όρων. Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά,  Ιταλικά στα Ελληνικά και αντιστρόφως!
2- Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό λεξικό νομικών, οικονομικών, εμπορικών και διοικητικών όρων.

3-Γαλλοελληνικό και Ελληνογαλλικό λεξικό νομικών όρων.

12,00