Μελετήματα Κοινωνικής Θεολογίας

«Πρόκειται για συλλογή μελετημάτων και μικρών μονογραφιών χριστιανικής, ηθικο-παιδαγωγικής, πολιτισμικής και ηθικο-κοινωνικής κατεύθυνσης…
Η συλλογή αυτή απευθύνεται στον συντάκτη τού σχολικού αναλυτικού προγράμματος του γνωστικού αντικειμένου της Χριστιανικής Ηθικής καθώς επίσης και στον συγγραφέα των συναφών σχολικών εγχειριδίων, προτείνοντάς του πληροφορίες και ενδεικτικό θεματολόγιο για διδακτικές ενότητες πάνω σε ζητήματα χριστιανικής ηθικής, με πολιτισμικές και ηθικο-παιδαγωγικές παρεκτάσεις.

Προφανώς απευθύνεται και στους φοιτητές των θεολογικών και των ομόλογων ανώτερων Σχολών, και, φυσικά, στους θεολόγους εκπαιδευτικούς. Τους προτείνει ενότητες συνοδευόμενες από εποικοδομητικές θεολογικές αναλύσεις, και τις περί αυτών ηθικο-παιδαγωγικές ερμηνείες. Προτείνει και άλλες πληροφορίες, κατά κανόνα συνοδευόμενες από συχνά πρωτότυπες κριτικές σκέψεις, ικανές να διευκολύνουν αποφασιστικά την ενημέρωση και το έργο των εκπαιδευτικών ταγών. Καθόλου λιγώτερο απευθύνεται προς κάθε μελετητή του ευρωπαϊκού πολιτισμού, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε».