Νομίσματα Θεοχάρακτα- Σύγχρονες Φωτεινές Μορφές της Εκκλησίας

… Στη δύσκολη εποχή μας, εποχή του φαίνεσθαι και όχι του είναι, ήτοι εποχή μεγάλης κιβδηλίας, όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά ακόμη και μέσα στις ιερές αυλές της εκκλησίας, ευλογήθηκα από τον Θεό να γνωρίσω στην πορεία μου κάποιες φωτεινές μορφές, αληθινούς ανθρώπους Του, όντως θεοσεβείς, γνήσια “νομίσματα υπ’ Αυτού χαραχθέντα”, όπως θα έλεγε ο θεοφόρος Ιερομάρτυς Άγιος Ιγνάτιος Επίσκοπος Αντιοχείας. Ευτυχώς ήσαν πολλοί!!. Και αυτοί ακριβώς με το προσωπικό παράδειγμα τους και τον θεόσοφο λόγο τους με εστήριξαν και εμένα και πολλούς άλλους, και μας έπεισαν πως αξίζει πράγματι να προσπαθήσωμε ν’ακολουθήσωμε την στενήν και τεθλιμένην οδόν του Ευαγγελίου, αναζητώντας σε κάθε μας βήμα το θέλημα του Κυρίου.

Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ