Η ζωή μέσα από την πανδημία – Μια Ορθόδοξη Βιβλική προσέγγιση

Στο βιβλίο αυτό προσπαθούμε να διερευνήσουμε πως η Αγία Γραφή μας βοηθά να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα και τις συνθήκες που βιώνουμε σήμερα και μας κατευθύνει σε  μια προοπτική ζωής και μετά την πανδημία. Τα θεόπνευστα λόγια της Βίβλου παρηγορούν και απαλύνουν την ψυχή μας.

π. Σπυρίδων Λόντος